Koła zainteresowań i zajęcia wyrównawcze

KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

W ROKU SZKOLNYM 2017/18

SPORTOWE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE (do pobrania)

KOŁA ZAINTERESOWAŃ (do pobrania)

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

MGR MAŁGORZATA KODURA

WTOREK 14.45-15.30 KOŁO MATEMATYCZNE

MGR JOANNA ZUZIAK

CZWARTEK 14.45-15.30 KOŁO INFORMATYCZNE

MGR BARBARA DUŹNIAK 

WTOREK 14.45-15.30 KOŁO J.ANGIELSKIEGO

MGR RENATA CIĘZKA

PONIEDZIAŁEK 14.45- 15.30 KOŁO TEATRALNE

MGR SŁAWOMIR BUREK

ŚRODA 14.45-15.30 KOŁO FIZYCZNE

MGR ROBERT CHOCHÓŁ

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE – WTOREK 14.40-15.25

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO KONKURSÓW – W TERMINACH USTALONYCH Z ZAPISANYMI OSOBAMI.

MGR JAROSŁW CIĘZKI

PONIEDZIAŁEK 14.45-15.30

MGR ZENON MĄSIOR

PIĄTEK 14.45-15.30 KOŁO J.ANGIELSKIEGO

MGR MAŁGORZATA BUKOWSKA

WTOREK 14.45-15.30 KOŁO CHEMICZNE

MGR MAGDALENA MAŁOCHA

CZWARTEK 14.45-15.30 KOŁO BIOLOGICZNE

MGR ANNA KITKA

KOŁO J.FRANCUSKIEGO WYJAZDOWE CO MIESIĄC

MGR ANNA WENTRYS-KURDZIEL

WTOREK 12.55-13.40 KOŁO PLASTYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS IV

PIĄTEK 14.45-15.30 KOŁO PLASTYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS VI, VII ORAZ GIMNAZJUM

MGR BEATA PATRZYK

ŚRODA  8.00-8.45 KOŁO GEOGRAFICZNE

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

MGR MAŁGORZATA KODURA

ŚRODA 8.00-8.45

ŚRODA 14.45-15.30

MGR SŁAWOMIR BUREK

CZWARTEK 14.45-15.30

MGR PAULINA SMÓŁKA

CZWARTEK 12.55-13.30 (KLASY IV A, IV B)

CZWARTEK 14.45-15.30 (KLASY IV C, IV D)

MGR JAROSŁAW CIĘZKI

WTOREK 14.45-15.30

MGR ILONA KUFEL

WTOREK 12.55-13.40

MGR ZENON MĄSIOR

PONIEDZIAŁEK 14.45-15.30

MGR MAGDALENA MAŁOCHA

PONIEDZIAŁEK 14.45-15.30

 MGR ANNA KITKA

WTOREK 8.00-8.45

MGR MAŁGORZATA ZDZIECH

PONIEDZIAŁEK 8.00

MGR DOROTA MASTALERZ

ZAJECIA WYRÓWNAWCZE DLA KLAS IVB, VIIC, IIA, IID I IIIB – W TERMINACH USTALANYCH Z WYMIENIONYMI KLASAMI WG POTRZEB.

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO KONKURSÓW-W TERMINACH USTALONYCH Z ZAPISANYMI OSOBAMI.

MGR ANNA KANIA

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE DLA KLAS IVC, IVD, IIB, IIC, IIID – W TERMINACH USTALANYCH Z WYMIENIONYMI KLASAMI WG POTRZEB. ZAJĘCIA UCZNIÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO KONKURSÓW – W TERMINACH USTALONYCH Z ZAPISANYMI OSOBAMI.

biologia

M. MAŁOCHA

  • konsultacje

poniedziałek: 14.45-15.30

  • przygotowanie do olimpiady:

wtorek:  14.45-15.30

  • koło biologiczne:

czwartek 14.45-15.30

  • możliwość poprawy ocen w poniedziałek i wtorek.

***

ZAPRASZAMY uczniów klas starszych (od VI do III GIMNAZJUM)

NA SCENOGRAFIĘ od 20 października 2017 W PIĄTKI

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ, W GODZ. 15.00 DO 16.30.

Spotkania odbywać się będą 2 razy w miesiącu.

Scenografia realizowana w ramach projektu od października do 15 grudnia 2016 r.

POZALEKCYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE:

PIŁKA NOŻNA WOJCIECH KARDAS

PONIEDZIAŁEK I PIĄTEK 14.30-16.00

SOBOTA 9.00-12.00

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

KOŁO POLONISTYCZNE:

K.HANCZAKOWSKA – WTOREK 14.30-15.15

A. KANIA – PONIEDZIAŁEK 14.30-15.15

D. MASTALERZ – ŚRODA 14.30-15.15

KOŁO TEATRALNE:

R.CIĘŻKA – WTOREK 14.30-1515

KOŁO MATEMATYCZNE:

M . KODURA – CZWARTEK 14.30-15.15

I. MACHLOWSKA-SĘK – PONIEDZIAŁEK 14.30-15.15

KOŁO J. ANGIELSKIEGO:

M.KLIŚ – CZWARTEK 14.30-15.15

Z. MĄSIOR – ŚRODA 14.30-15.15

KOŁO HISTORYCZNE:

R. CHOCHÓŁ – ŚRODA 14.30-15.15

J. CIĘŻKI – CZWARTEK 14.30-15.15

KOLO BIOLOGICZNE :

M. MAŁOCHA – Poniedziałek 14.30-15.15

KOŁO CHEMICZNE:

M. BUKOWSKA – WTOREK 14.30-15.30

KOŁO FIZYCZNE:

S. BUREK – CZWARTEK 14.30-15.15

KOŁO GEOGRAFICZNE:

B. PATRZYK – PONIEDZIAŁEK 14.30-15.15

KOŁO PLASTYCZNE:

A. WENTRYS-KURDZIEL – PONIEDZIAŁEK 14.30-15.15, PIĄTEK 14.30-15.15

WARSZTATY PLASTYCZNE I SCENOGRAFIA:

B. DEC – CZWARTEK – 13.30-15.15

B.DEC – SCENOGRAFIA – PIĄTEK – 14.30-16.00

CHÓR:

A. ŻAK – CZWARTEK – 14.30-15.15

KOŁO BIBLIJNE, OAZA -:

KS. M. WIDŁA – PIĄTEK 14.30-15.15

KOŁO RELIGIJNE:

A. KURDZIEL – ŚRODA 14.30-15.15

KOLO Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO:

poniedziałek 13.35-14.20

wtorek 14.30-15.15

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE:

JĘZYK POLSKI:

R. CIĘŻKA – PONIEDZIAŁEK 13.35-14.15

K. HANCZAKOWSKA – WTOREK 13.35-14.20

A. KANIA – PONIEDZIAŁEK 13.25-14.20

D. MASTALERZ – WTOREK 8.00-8.45

MATEMATYKA:

M.KODURA – WTOREK 14.30-15.15

I. MACHLOWSKA-SĘK – WTOREK 13.35-14.20, CZWARTEK 13.35-14.20

S. SUCHETA – PONIEDZIAŁEK 14.30-15.15, WTOREK 14.30-15.15

JĘZYK ANGIELSKI:

B DUŹNIAK –

M KLIŚ – WTOREK 14.30-15.15

Z. MĄSIOR – CZWARTEK 14.30-15.15

BIOLOGIA – KONSULTACJE, PRZYGOTOWANIE

DO EGZAMINÓW I KONKURSÓW:

M. MAŁOCHA – ŚRODA 14.30-15.15, CZWARTEK – 14.30-15.15

J. ZUZIAK – ŚRODA 13.35-14.20

GEOGRAFIA:

B. PATRZYK – WTOREK 14.30-15.15

CHEMIA:

M. BUKOWSKA – MPONIEDZIAŁEK 14.30-15.15

FIZYKA:

S. BUREK – ŚRODA 14.30-15.15

JĘZYK NIEMIECKI:

B. PODGÓRSKA

JĘZYK FRANCUSKI:

A. KITKA – PIĄTEK 14.30-15.15

HISTORIA:

J. CIĘŻKI – WTOREK 14.30-15.15

R. CHOCHÓŁ – PONIEDZIAŁEK 14.30-15.15

INFORMATYKA:

M. ZDZIECH

J. ZUZIAK – ŚRODA 14.30-15.15