STOWARZYSZENIE 1%

s

Przypominamy o możliwości dokonywania 1% odpisów na rzecz naszej szkoły.

Należy wpisać nr KRS : 0000052078 oraz co bardzo ważne nazwę:

Publiczne Gimnazjum w Krzeszowicach

W ZESZŁY ROKU 2016 ZEBRANE FUNDUSZE PRZEZNACZYLIŚMY NA ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DOFINANSOWANIE NAGRÓD NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO, ZAKUP STATUETEK ADASIÓW, WYWOŁANIE ZDJĘĆ ORAZ OPRAWĘ TABLEAU NASZYCH ABSOLWENTÓW, A TAKŻE SCENOGRAFIĘ NA DZIEŃ PATRONA W NASZEJ SZKOLE.

BARDZO DZIĘKUJEMY

Bardzo prosimy o wspieranie szkoły  a zarazem pomoc w podnoszeniu jakości pracy, poprzez dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki czy innych potrzeb niezbędnych do funkcjonowania nowoczesnej szkoły, która pragnie zapewnić Państwa dzieciom optymalne warunki do uczenia się.

Na stronie głównej Stowarzyszenia zainstalowany jest darmowy program do rozliczania deklaracji PIT     http://www.spsm.edu.pl/

Od kliku lat przy naszym gimnazjum istnieje Komitet Społeczny Stowarzyszenia Pomocy Szkole Małopolska, założony przez nauczycieli naszej szkoły w celu pozyskiwania funduszy na pomoce dydaktyczne, małe remonty, doposażenie sal lekcyjnych, konkursy szkolne, nagrody, dofinansowania zielonych szkół, wycieczek szkolnych oraz na bieżące potrzeby szkoły.

Stowarzyszenie prowadzone jest na zasadach wolontariatu, wszystkie zebrane środki przeznaczane są w 100% na potrzeby szkoły.

Wpłaty na rzecz Stowarzyszenia można dokonywać przez cały rok w ALIOR BANKU na konto o numerze:
75 2490 0005 0000 4500 8187 1684
Komitet Społeczny Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska.

W tytule należy wpisać:
WPŁATA NA RZECZ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KRZESZOWICACH oraz ewentualne dane darczyńcy.

Można także dokonywać odpisów 1% na rzecz Stowarzyszenia.

Na druku PIT należy podać:
* numer konta KRS:0000052078
* wysokość kwoty
* nazwę szkoły:
Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach

Dziękujemy darczyńcom za wpłaty na rzecz szkoły

z TYTUŁU WPŁAT 1% ZA ROK 2015 WPŁYNĘŁO W GRUDNIU 2016 NA KONTO STOWARZYSZENIA 446 ZŁ.

BARDZO DZIĘKUJEMY!

 

Z tytułu wpłat 1 % za rok 2013 na rzecz Komitetu Społecznego przy naszym gimnazjum wpłynęło w grudniu 2014 roku – 774 zł. wpłat dokonało 13 osób.

Z tytułu wpłat 1% za 2012 rok na rzecz Komitetu Społecznego przy naszym gimnazjum wpłynęło w grudniu 2013 roku 1124 zł. Wpłat dokonało 26 osób.

Z tytułu wpłat 1% za 2011 rok na rzecz Komitetu Społecznego działającego przy naszym gimnazjum wpłynęło na konto 1052 zł.

Z 1% odpisów dokonało 24 osoby.

Serdecznie dziękujemy w imieniu uczniów i prosimy o dalsze wspieranie szkoły w postaci 1% odpisów czy po prostu wpłat na konto stowarzyszenia.

Dziękujemy!