REKRUTACJA

Rekrutacja (KLIKNIJ) 

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

ul. Długa 22 Krzeszowice

WITAMY NASZYCH PRZYSZŁYCH UCZNIÓW!

INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

ORAZ NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO POBRANIA

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzeszowicach uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w naszym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci  do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w miarę wolnych miejsc. Rodzice składają w sekretariacie szkoły wniosek wraz z załącznikami.

W załączniku znajduje się Zarządzenie Burmistrza Gminy Krzeszowice w/s harmonogramu postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018.

Rodzice dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzeszowicach proszeni są o wypełnienie zgłoszenia.

Rodzice dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzeszowicach proszeni są o wypełnienie wniosku.

GRANICE OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KRZESZOWICACH:

Krzeszowice: Osiedle Jurajskie, Osiedle Nowy Świat, Osiedle Żbik

Wieś: Dubie, Siedlec, Żary

DLA RODZICÓW ZAPISUJĄCYCH DZIECI DO KLASY
PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NALEŻY WYPEŁNIĆ DOKUMENT – POTWIERDZENIE
DOSTĘPNY PONIŻEJ

potwiedzenie (KLIKNIJ)

 

wniosek SP Nr 1 K – ce

Rekrutacja

Rekrutacja – (zarzadzenie_harmonogram_I_klasy_SP)

zgłoszenie SP Nr 1 K – ce

oświadczenie

deklaracja_swietlica_2017_18(1)