WSPÓŁPRACA

Od września 2015 roku nasza szkoła współpracuje z Fundacją Kobieta W Regionie w ramach projektu integracji młodzieży z seniorami w Ośrodku Wsparcia Seniora przy ul. Szkolnej w Krzeszowicach.

Współpraca dotyczy dwóch obszarów:

1. integracja międzypokoleniowa, pomoc seniorom w obsłudze komputera, warsztaty twórcze oraz wycieczki krajoznawcze w kontekście historycznym

2. Projekt historyczny- pozyskanie informacji od seniorów w celu wykonania dokumentacji losów mieszkańców pochodzenia żydowskiego w Gminie Krzeszowice w czasie II Wojny Światowej i tuż po. Ta część projektu zakończyła się w grudniu 2015 r. prelekcją wzbogaconą o prezentację multimedialną oraz wystawę zdjęć o charakterze historycznym, dotyczących tematu projektu. Prelekcja miała miejsce w Ośrodku wsparcia Seniorów w obecności zaproszonych gości w tym P Burmistrza oraz przedstawicieli władz lokalnych.