Profilaktyka

Profilaktyka jest działaniem, które ma na celu zapobieganie pojawianiu się i rozwojowi danego zjawiska w konkretnej społeczności, jak też promowanie alternatywnych zjawisk w stosunku do tych, które usiłuje się wyeliminować.

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

W oparciu o wnioski i ocenę realizacji planu wychowawczego szkoły, planu działań profilaktycznych, badania ankietowego „Młodzież a substancje psychoaktywne” oraz ankiety przeprowadzonej wśród rodziców w roku szkolnym 2014/2015 ustalono następujące priorytety w obszarze profilaktyki:

 • bezpieczeństwo w szkole i poza nią
 • profilaktyka uzależnień ( dopalacze, narkotyki, alkohol i inne)
 • promowanie aktywnego wypoczynku i profilaktyka prozdrowotna
 • rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych za pomocą mediacji
 • zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców
 • uczeń niepełnosprawny w społeczności szkolnej

Zadania profilaktyczne szkoła będzie realizowała poprzez formy:

 • warsztatowe dla uczniów
 • spotkania ze specjalistami w dziedzinie profilaktyki dla uczniów i rodziców
 • spotkania z przedstawicielami wspomagającymi działalność opiekuńczo-wychowawczą szkoły (Policja, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna) dla rocziców
 • zajęcia wychowawcze
 • pogadanki
 • zajęcia plenerowe i sportowe (Dzień Integracji, Dzień Ziemi, Dzień Sportu)
 • spektakle profilaktyczno – edukacyjne dla uczniów

Szkoła realizuje założenia długofalowego programu „Szkoła promująca bezpieczeństwo” Komendy Głównej Policji.

W dniu 13 października 2015 r. uczniowie klas trzecich obejrzą spektakl teatralny „Błysk rekina” w Teatrze Ludowym w Krakowie. To spektakl dla wielbicieli filmów akcji, rockowa muzyka, świetne teksty, brawurowe popisy taneczne, młodość i niesamowita energia.

Spektakl rekomendowany przez Kuratorium Oświaty.

Harmonijny rozwój osobowości w profilaktyce uzależnień oznacza wspieranie zdrowego tryby życia oraz rozwijanie zdrowia psychicznego.

W  roku szkolnym 2008 / 2009 cała społeczność szkolna, nauczyciele i rodzice przystąpili do programu profilaktycznego, którego celem było podjęcie działań promujących zdrowy styl życia, organizację czasu wolnego uczniów, promowanie pozytywnych postaw uczniowskich i udział w środowisku lokalnym.

6 października szkoła otrzymała tytuł Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Tytuł ten zobowiązuje nas do kontynuowania działań profilaktycznych z myślą o bezpieczeństwie nas wszystkich. Szkolny Program Profilaktyki szczegółowo wskazuje obszary działań naszego szkolnego środowiska. W naszej pracy profilaktyczno – wychowawczej będziemy promować wszystkie te działania, które nauczą nas odpowiedzialności za siebie i innych, dadzą zrozumienie otaczającej nas rzeczywistości i umiejętność prezentowania dojrzałej postawy wobec wyborów – jak nie pozwolić odebrać sobie wolności przez uzależnienia.

W miesiącu czerwcu przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej dokonali audytu dotyczącego działań promujących bezpieczeństwo w szkole. Dotychczasowy Certyfikat przyznany był naszemu gimnazjum na okres 2 lat i po ukończeniu tego czasu wystąpiliśmy o jego przedłużenie. Po dokonaniu oceny naszych działań Komisja Komendy Wojewódzkiej nadała nam Certyfikat na kolejne 5 lat.

24 września 2011r. w ramach Dnia Integracyjnego realizowaliśmy zadania wynikające z planu profilaktyki w roku szkolnym 2011/2012. Dzięki współpracy Stacji Krwiodawstwa w Krakowie, Straży Pożarnej oraz środków finansowych przeznaczonych na profilaktykę w szkole.

***

Uwaga! Rusza kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” pod hasłem DORASTAMY, ROZUMIEMY, POMAGAMY.

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach plastycznych, literackich i sportowych.

 

# Konkurs plastyczno-literacki „Dorastamy, rozumiemy, pomagamy”: Opisz lub namaluj najpiękniejszą rzecz jaka zrobiłeś, lub chciałbyś zrobić dla drugiej osoby. (Technika dowolna, format pracy max A0).

Zgłoszenia u p. A. Wentrys – Kurdziel lub p. A. Kani.

Nagrody; laptopy, wieże Hi – Fi, odtwarzacze mp3, mp4, konsole oraz 1000 gier.

 

# Konkurs plastyczny „Ping- Graj – Pong”: Możesz stworzyć pracę na wyciętym w kształcie rakietki tenisowej, możesz też wykorzystać piłeczki ping-pongowe lub wpaść na inny fantastyczny pomysł. Zgłoszenia u p. A. Wentrys – Kurdziel.

Miejsce od I – III: zaproszenie VIP wraz z 4 osobami towarzyszącymi na finały mistrzostw Europy w tenisie stołowym Gdańsk 2011, zestaw upominków sportowych oraz prezentacja pracy konkursowej podczas specjalnej wystawy organizowanej w czasie mistrzostw.

Miejsca od IV – X: zestaw upominków sportowych oraz prezentacja pracy j/w.

Dodatkowo atrakcyjne dyplomy i gadżety sportowe.

 

# Konkurs sportowy „O co biega?”: Polega na poprawnym rozwiązaniu krótkiego testu wiedzy dotyczącej biegów.

Zgłoszenia u p. W. Kardasa.

Nagrody: kompletny zestaw do biegania, pulsometry, krokomierz, książki + DVD („Biegiem przez życie” z autografem autora

J. Skarżyńskiego), edukacyjne gry planszowe.

 

# Konkurs wolontariacki: Polega na podjęciu działań służących innym w ramach swojego wolnego czasu.

Zgłoszenia u p. M. Małochy.

I miejsce – 5000 zł

II miejsce – 3000 zł

III miejsce – 2000 zł.

Termin składania prac 15 czerwca 2011r.

Nagroda specjalna – Dyplom od Komendy Głównej Policji oraz nagroda w wysokości 5000zł za wykonanie i realizację projektu wolontariackiego na temat „Wolontariat a bezpieczeństwo”.

 

***

18 czerwca 2011r. – Spektakl profilaktyczny pt. „Życie na niby”.

***

25 marca 2011r. – udział uczniów klas II w prezentacji dotyczącej zapobieganiu chorobom metabolicznym

 

***

15 marca 2011r. – udział dziewcząt klas III w warsztatach dotyczących profilaktyki chorób nowotworowych kobiet.

 

***

14 marca 2011r. – udział uczniów klas I w warsztatach profilaktycznych pt. „Jestem sobą, mam własne zdanie”.

Założenia programowe:

* promocja stylu życia alternatywnego wobec używek

* dostarczenie wiedzy i obalenie mitów na temat uzależnień

* nauczenie podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących alkoholu, nikotyny i narkotyków (sztuka odmawiania)

* wskazanie negatywnych skutków picia alkoholu

* wskazanie metod obrony przed naciskiem otoczenia

* wskazanie zalet aktywnego spędzania wolnego czasu.

 

***

17,18,19 stycznia 2011r. – udział klas I w szkoleniach z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej.

 

***

21 października 2010r.- udział uczniów klas IIId i IIIf w odczycie w sali Biblioteki Miejskiej na temat „dopalaczy”.

 

***

11 października 2010r. – udział uczniów klas II w spektaklu profilaktycznym pt. „Mediatorka”

 

***

1 października 2010r. – udział uczniów klas IIIa,b,c,d,f w spektaklu profilaktycznym w Teatrze Ludowym pt. „Błysk rekina”.

 

***

25 września 2010r. – Dzień Integracyjny popularyzujący zdrowy sposób spędzania wolnego czasu w myśl hasła: „Rower – to dobry pomysł na nudę”.

 

***

23 czerwca 2010r. – udział klas II w autorskim programie profilaktycznym  pt. „Mój kawałek trzeźwości”

autorstwa Krzysztofa Skompińskiego.

 

***

22 czerwca 2010r. – udział klas III w programie pt. „Przeciwdziałanie przemocy i agresji”.

 

***

Szkoła przystąpiła do udziału w kampanii pt. „Zachowaj trzeźwy umysł”. Hasło tegorocznej kampanii brzmi: „Mogę więcej, bo rozum nie śpi”. W ramach tej akcji zrealizowane zostaną następujące przedsięwzięcia:

*  Przygotowanie filmu  oraz specjalnego wydania Gimzetki w ramach konkursu pt. „Pozytywnie nakręceni”.

*  Przeprowadzenie lekcji wychowawczych w klasach II pt. „Co masz w głowie?”

*  Przygotowanie pocztówek w ramach konkursu pt. „Życzę Tobie” – na potwierdzenie tezy, że  „Człowiek nie rodzi się

na bezludnej wyspie lecz wśród ludzi, dlatego tak bardzo potrzebuje drugiego człowieka obok siebie”.

*  Zgłoszenie uczniów do konkursu prowadzących stronę internetową lub bloga. Tytuł konkursu „Szukamy ludzi zdolnych,

z pasją, talentem, zaangażowanych. Po prostu młodych mistrzów.”

*  Przeprowadzenie lekcji biologii na temat „Idź po rozum do głowy”.

*  Udział w konkursie pt. „Na dwóch kółkach” .