DORADZTWO ZAWODOWE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM.Adama Mickiewicza w Krzeszowicach – kliknij

***

www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl

Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla Rodziców uczniów szkół gimnazjalnych.

„Oto 6 kroków wspierającego rodzica.

  • Krok pierwszy – zaangażuj się w działania szkoły i wychowawcy klasy.
  • Krok drugi – wspieraj w podejmowaniu decyzji.
  • Krok trzeci – wspieraj w odkrywaniu siebie, swoich zasobów, szczególnie tych, które warto wziąć pod rozwagę w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej.
  • Krok czwarty – wspieraj w szukaniu i analizowaniu zasobów informacji zawodowej, zwłaszcza tej dotyczącej wiedzy o zawodach.
  • Krok piąty  wspieraj w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. To ważne, by kolejne trzy/cztery lata były owocnie wykorzystane.
  • Krok szósty – wspieraj w planowaniu przyszłości, formułowaniu celów.”

Źródło: Druczak, K. (w druku). Jak pomóc rozwijać skrzydła. Broszura dla Rodziców. KOWEZiU, Warszawa