Lektury

Propozycje lektur w kl. I

– *Biblia (fragm.: ?Księgi Rodzaju?, ?Hymnu św. Pawła o miłości?, Ewangelii)

– *Mitologia (wybór)

– *Homer ?Iliada? (fragm.)

– *Homer ?Odyseja? (fragm.)

– ?Legenda o świętym Aleksym? (fragm.)

– ?Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią? (fragm.)

– *?Pieśń o Rolandzie? (fragm.)

– S. Undset ?Legendy o królu Arturze? (fragm.)

– M. Rej ?Żywot człowieka poczciwego? (fragm.)

– *J. Kochanowski: wybrane fraszki

– *J. Kochanowski ?Treny? (V, VII i VIII)

– *W. Szekspir ?Romeo i Julia?

– *Molier ?Skąpiec? lub ,,Świętoszek”

– wybrane wiersze poetów XX w., np.: *W. Szymborskiej, *J. Twardowskiego,

T. Kubiaka,

J. Harasymowicza, K. Iłłakowiczówny, M. Białoszewskiego, S. Grochowiaka,

R. Brandstaettera, W. Broniewskiego

– wybrane utwory współczesnej literatury polskiej i światowej, np.:

L. Kołakowskiego, Z. Kossak-Szczuckiej, E. Paukszty, K.I. Gałczyńskiego,

R.M. Grońskiego, U. Eco, J. Huizinga, I. Stone?a

– *wybrane utwory literatury młodzieżowej, np.: K. Siesickiej, E. Niziurskiego, M. Musierowicz, L. Legut, A. Bahdaja, E. Nowak, D. Terakowskiej, M. Fox, J.K. Rowling, C.S. Lewisa, A. Lindgren, P. Coelho, J. Gaardera

– *wybrany utwór fantasy ? J.R.R. Tolkien ?Władca Pierścieni, Dwie wieże? (fragm.)

– *wybór publicystyki z prasy i innych środków społecznego przekazu, np. artykuły i wywiady z ?Victora Gimnazjalisty?, ?Cogito?, ?Kina?

– *wybrany komiks, np.: B. Watterson ?Calvin i Hobbes. Coś się ślini pod łóżkiem?,

H.J. Chmielewski ?Tytus, Romek i A?Tomek. Księga IX?

Propozycje lektur w kl. II

– *I. Krasicki: wybrane bajki

– J. Wybicki ?Pieśń Legionów Polskich we Włoszech?

– *A. Mickiewicz: wybrana ballada

– *A. Mickiewicz ?Dziady? cz. II

– *A. Mickiewicz ?Reduta Ordona?

– *J. Słowacki: ?Balladyna?

– *A. Fredro ?Zemsta?

– *B. Prus ?Kamizelka? lub inna nowela pozytywistyczna

– *H. Sienkiewicz ?Krzyżacy?

– H. Sienkiewicz ?Sachem? (fragm.)

– A. Czechow ?Śmierć urzędnika? (fragm.)

– Kazimierz Przerwa-Tetmajer: wybrany utwór

– Jan Kasprowicz: wybrany utwór

– wybrane wiersze poetów XX w., np.: A. Bursy, M. Białoszewskiego, M. Hillar, E. Stachury,

J. Kaczmarskiego

– wybrane utwory współczesnej literatury polskiej i światowej, np.:

*R. Kapuścińskiego,

C. Miłosza, J.M. Rymkiewicza, E. Redlińskiego, J. Twardowskiego, Z. Kossak- -Szczuckiej,

A. de Saint-Exupéry?ego, J.L. Borgesa, E. Segala

– *wybrane utwory literatury młodzieżowej, np.: E. Nowak, G. Bąkiewicz, M. Fox, K. Siesickiej, M. Szwai, D. Terakowskiej, Z. Chądzyńskiej, J. Gaardera, Ch. Paoliniego

– *wybór publicystyki z prasy i innych środków społecznego przekazu, np. artykuły i wywiady z?Victora Gimnazjalisty?, ogólnopolskich gazet codziennych i tygodników

Propozycje lektur w kl. III

*A. de Saint-Exupéry ?Mały Książę?

– E. Hemingway ?Stary człowiek i morze?

– *M. Białoszewski ?Pamiętnik z powstania warszawskiego? (fragm.)

– *A. Kamiński ?Kamienie na szaniec? lub *A. Fiedler ?Dywizjon 303?

– wybrane wiersze poetów XX w., np.: *M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, *K. Wierzyńskiego, J. Lechonia, *J. Tuwima, J. Przybosia, B. Leśmiana, K.K. Baczyńskiego, A. Słonimskiego,

*C. Miłosza, *W. Szymborskiej, T. Różewicza, *Z. Herberta, E. Lipskiej

– *utwór podejmujący problematykę Holokaustu ? np. I. Fink ?Skrawek czasu?

– *wybrany utwór fantasy ? np.  A. Sapkowski ?Miecz przeznaczenia?,  *S. Lem ?Kongres futurologiczny? , *S. Mrożek ?Wesele w Atomicach?

– *wybrany utwór detektywistyczny ? A. Christie ?Strzały w Stonygates?

– inne utwory współczesnej literatury polskiej i światowej, np.: K.I. Gałczyńskiego,

T. Różewicza, S. Grzesiuka, Z. Nałkowskiej, M. Dąbrowskiej, R. Bratnego, P. Zuchniewicza,

K. Lanckorońskiej, *R. Kapuścińskiego, J. Głowackiego, I.B. Singera, K. Vonneguta,

O. Pamuka, D. Lessing, A. Millera, R. Bradbury?ego

– *wybrane utwory literatury młodzieżowej, np.: K. Siesickiej, R. Kosika, M. Fox,

B. Kosmowskiej

– *wybór publicystyki z prasy i innych środków społecznego przekazu, np. artykuły i wywiady z ?Victora Gimnazjalisty?, ogólnopolskich gazet codziennych i tygodników

– *wybrany komiks, np. A. Spiegelmana ?Maus II. I tu się zaczęły moje kłopoty?

Symbolem gwiazdki * oznaczono utwory z nowej podstawy programowej z 23 grudnia 2008 r.