Podziękowania

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i sponsorom naszej szkoły. Bez Państwa pomocy nie moglibyśmy zrealizować wielu projektów w naszym gimnazjum.

DZIĘKUJEMY!